SSPE Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

SSPE hastalığı yani Subakut Sklerozan Panensefalit, nörolojik bir rahatsızlıktır. Eskiden çok nadir görülen bu hastalık günümüzde daha çok duyulmaya başlamıştır. Peki SSPE hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, nedenleri nelerdir, tedavi yöntemleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını sizler için hazırladık.

SSPE Hastalığı

SSPE Hastalığı Nedir?

Subakut sklerozan panensefalit (SSPE), beynin iltihaplanması ile karakterize ilerleyen bir nörolojik bozukluktur. Hastalık, kızamık virüsünün yeniden aktivasyonu veya kızamık virüsüne uygun olmayan bir bağışıklık tepkisi nedeniyle gelişebilir. SSPE genellikle orijinal viral ataktan 2 ila 10 yıl sonra gelişir. İlk semptomlar arasında hafıza kaybı, sinirlilik, nöbetler, istemsiz kas hareketleri ve/veya davranış değişiklikleri ve nörolojik bozulma vardır.

SSPE Hastalığı Ne Demek?

Subakut sklerozan panensefalit SSPE hastalığı, kızamık enfeksiyonuna bağlı gelişen, ilerleyen, sakat bırakan ve ölümcül bir nörolojik bozukluğudur. Hastalık, kızamık enfeksiyonundan yıllar sonra gelişir.

SSPE Hastalığı Neden Olur?

Subakut sklerozan panensefalit hastalığının yavaş kızamık virüsünden (paramiksovirüs) kaynaklandığı düşünülmektedir. Yavaş virüsler insanlarda uzun süre uykuda kalabilir ancak bilinmeyen nedenlerle yeniden aktif hale gelebilir. Bir kişiyi yavaş virüslere karşı duyarlı hale getirebilecek kalıtımın rolü tam olarak anlaşılamamıştır.

SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Subakut sklerozan panensefalit yani SSPE hastalığı, çocukluk veya genç erişkinlikte nadir görülen bir nörolojik hastalıktır. İlk belirtiler genellikle derslerde başarısızlık, hafıza kaybı ve/veya sinirlilik gibi davranışsal değişikliklerdir. Bunu istemsiz kas hareketleri ve genel nöbetler takip eder.

SSPE Hastalığı Bulaşıcımı?

Hayır, subakut sklerozan panensefalit hastalığı kesinlikle bulaşıcı değildir. Genellikle kişinin vücudunda bulunan kızamık virüsünün yıllar sonra aktive olmasıyla ortaya çıkar. Fakat kızamık gibi bulaşıcı bir hastalık değildir.

SSPE Evreleri Nelerdir?

SSPE hastalığının semptomları ince nörolojik değişiklikler olarak başlar ve sonunda merkezi sinir sisteminin tamamen bozulmasına yol açarr. Durum genellikle dört aşamada ilerler.

SSPE Hastalığı Tedavisi Nedir?

Antiviral ajanlar ve Interferon Alpha adı verilen bir ilaç, uzun süreli bir tedavi olarak verildiğinde hastalığın etkilerini değiştirebilir. İmmünoglobulinlerin (damarlardan verilen bir kan ürünü) ve plazmaferezin (enflamatuar kimyasalların kanı temizlemesi) de bazı faydalarının olduğu bildirilmiştir.

SSPE Hastalığı Aşısı Var Mıdır?

Nadir olarak görülen ve ölümcül bir nörolojik hastalık olan SSPE hastalığı, kızamık aşısı olmayan çocuklarda daha sık rastlanır. Kızamık mikrobunun neden olduğu bu hastalıktan korunmak için çocuklara kızamık aşısı yaptırılması hayati önem taşır.

SSPE Hastalığı Kök Hücre Tedavisi

SSPE hastalığı için son zamanlarda kök hücre tedavisi yapılmaktadır. Çok nadir görülen bir hastalık olduğu için bu konuda özel bir branş yok. Hastalığın etkilerini azaltmak ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek için epilepsi ve felçi hastalara uygulanan kök hücre tedavisi yapılmaktadır.

SSPE Hastalığı Ekşi Sözlük Yorumları

“subacute sclerosing panencephalitis (sspe) beyinin iltihabı* ile belirli progresif*nörolojik bir hastalıktır*. hastalık kızamık virüsünün reaktivasyonu veya kızamık virüsüne uygunsuz bir immün yanıt verilmesi sonucu gelişebilir. sspe genellikle virüs saldırısından 2–10 yıl sonra ortaya çıkar. başlangıç bulguları hafıza kaybı, irritabilite, nöbetler, istemsiz kas hareketleri ve/veya davranış değişiklikleridir.”

Begonium, güncel sağlık konuları, cilt bakımı, saç bakımı, makyaj ve güzellik içerikleri hazırlayan etkili bir profildir. https://www.begonya.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store